Zamawianie i odbiór jakości systemów IT

średnio 25% mniejsze TCO systemu

redukcja awarii krytycznych po wdrożeniu o ponad 80%

średnio o 30% mniej zmian po wdrożeniu systemu

Computer
World
:
Best In Cloud 2017

Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej.

Cloud Quality

Łączymy kompetencje zapewniania jakości i architektury Cloud Computing w projektach z dużym potencjałem automatyzacji.

Jakość 360°

Wiele problemów rozwiązujemy zanim się pojawią.

Cele i uwarunkowania projektu
 • Cele

 • Wyniki

 • Wpływ

 • Zakres

 • Finanse

 • Uwarunkowania

Organizacja projektu
 • Organizacja

 • Proces wytwórczy

 • Proces utrzymaniowy

 • Zarządzanie zmianą

 • Zarządzanie komunikacją

compass_arrow compass
Testy
 • Kryteria akceptacji

 • Bramki jakościowe

 • Proces testowania

 • Odpowiedzialność za przeprowadzenie testów

 • Jakość produktów

Analiza wymagań
 • Wymagania funkcjonalne

 • Wymagania niefunkcjonalne

 • Wymagania techniczne

 • Obsługa błędów

Testy
Cele i uwarunkowania projektu
compass_arrow
Analiza wymagań
Organizacja projektu

Jakość którą łatwo zarządzać

Klucz to umiejętność syntetyzowania informacji. Wyniki można zawsze pokazać na jednej kartce.

quality results img

Wierzymy, że raporty z procesu wytwórczego powinny w mgnieniu oka pokazywać obecną sytuację i trendy w projekcie bez konieczności czytania wielu stron tekstu.

quality stats img

Od czego zacząć? Kompas 7Quality.

Jakość 360°. Od planowania po odbiór.

fin

Wykrywa źródła, a nie tylko objawy problemów z jakością

buoy

Zapala czerwone, żółte i zielone światła w projekcie

stere

Określa działania, które dostarczą rezultat w skończonym czasie i budżecie

Pomagamy osiągać cele

Case study: tablety dla sprzedawców w dużej sieci retail.

quality ship
Cel klienta: skrócić "time to market" i zwiększyć transparentność prac.

Klientowi zależało, aby móc podejmować decyzję o realizacji poszczególnych funkcjonalności o zysk planowany z ich wdrożenia. W związku z bardzo rozproszonym wdrożeniem (kilka tysięcy urządzeń w kilkuset lokacjach), dodatkowym celem była minimalizacja poważnych błędów docierających na produkcję. Dzięki zastosowaniu podejścia 7Quality udało się osiągnąć wszystkie cele już w 3 miesiące.

Przed
 • Długi czas oczekiwania na wdrożenie funkcjonalności, wydanie raz na kwartał lub rzadziej.

 • Niedookreślony budżet etapu.

 • Release raz na kwartał i długa stabilizacja.

 • Częste zmiany zakresu prac.

 • Niektóre poważne błędy niewykryte na etapie testów odbiorczych.

 • Konieczne wdrożenia hot-fix na produkcji.

quality ship
Po
 • Klient może podejmować decyzję o realizacji porównując koszt funkcjonalności z planowanym zyskiem z jej uruchomienia.

 • Regularne wydania systemu na produkcję co miesiąc. Znacznie skrócony czas “time to market”.

 • Dokładnie określony zakres prac.

 • Krótka stabilizacja i testy odbiorcze (mniej niż tydzień dla pojedynczego wydania).

 • Brak błędów krytycznych na produkcji.

Misje specjalne

quality chopper

Odciążenie zespołów testerskich

Zaawansowana automatyzacja testów

Uzupełnienie i kontrola danych testowych

Wsparcie procesu odbiorczego przy niepełnej dokumentacji i wielu wykonawcach

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane.

Katarzyna M Photo
Katarzyna Materka

QA Manager

+48 570 177 696
quality@7bulls.com